h1

Cafetería APeTéCeMe: Andar -1 do edificio de hospitalización (ala longa) 

Capela católica: Andar -1 do edificio de hospitalización (ala curta)

Máquinas expendedoras: Entrada principal de Hospitalización