h1

CURIOSIDADES  
 
Sabías que...
 • ... este ano celébrase o 30 Aniversario do Hospital do Meixoeiro?
 • ... o Meixoeiro foi un hospital innovador, preocupado por prestar unha atención máis humanizada e individualizada?
 • ... foi o primeiro hospital de España en ofrecer aos usuarios un Menú á Carta con fotos dos menús?
 • ... foi o primeiro hospital de España en contar cun servizo de Azafatas para recibir, informar e acompañar aos pacientes á habitación asignada?
 • ... foi dos primeiros hospitais públicos de España en estar completamente informatizado?

 

DATAS HISTÓRICAS

 • Inicio de actividade - O Hospital atende aos primeiros pacientes o 30 de novembro de 1989
 • Apertura hospitalización - O Hospital abre as súas portas por primeira vez con 68 camas, dous quirófanos e actividade exclusivamente cirúrxica
 • Apertura das Urxencias - O 15 de novembro de 1990
 • Transferencias sanitarias á Xunta de Galicia - O 1 de xaneiro de 1991
 • Inicio da Docencia de médicos especialistas (MIR) - En xaneiro de 1992
 • Ampliación do Hospital - Con dous novos Anexos en outubro de 1993
 • Unidades de Alta tecnoloxía - Posta en funcionamento en setembro de 1996
 • Reforma e Ampliación das Unidades Ambulatorias - 2006/2008. 56 novas consultas, tres novos quirófanos e novo Hospital de Día