h1

 • Atención ao neno
  • Patoloxía benigna de crecemento no neno (Osgood Slater e Enfermidade de Sever)
  • Alteracións do raque durante o desenvolvemento
  • Patoloxía respiratoria
  • Tortícolis conxénitas sen bultoma
 • Atención á muller:
  • Patoloxía do solo pélvico feminino: incontinencias e prolapsos leves, síndromes miofasciais, cicatrices de episiotomías e cesáreas
 • Atención ao adulto / ancián:
  • Patoloxía osteoarticular crónico – dexenerativa: principalmente a nivel vertebral de membros inferiores
  • Patoloxía musculoesquelética benigna con limitación funcional:
   • Alxias vertebrais: cervicalxias, dorsalxias e lumbalxias
   • Alteracións da aliñación do raque: escolioses leves e hipercifoses
   • Patoloxía benigna ou simple de xeonllo: escordaduras, tendinites, síndrome femoropatelar,…
   • Patoloxía benigna ou simple de nocello: escordaduras, fascite plantar, tendinite aquílea,…
   • Ombro doloroso: tendinite de ombreiro
   • Patoloxía benigna ou simple de cóbado: epicondilite, epitrocleíte,..
   • Patoloxía de ATM: síndromes miofasciais
         

Dentro das actividades que se realizan nas UFAP ademais do máis coñecido que son os tratamentos individuais das diversas patoloxías que presentan os usuarios, desenvólvense actuacións coma:

 • Actividades grupais: para o adestramento e realización de Exercicio Terapéutico enfocado ao problema de saúde que presentan os usuarios, e entre as que destaca a Escola das Costas
 • Educación para a saúde (EPS): actuar sobre aqueles determinantes da saúde co obxecto de desenvolver condicións que favorezan a saúde