h1

foto trabajo social.jpg
OBXECTIVO: Tratamento e prevención dos problemas psico-sociais que aparecen con relación á situación de enfermidade así como a información e axuda na tramitación de prestacións de recursos.
 

ALCANCE
LIMITE INICIAL LIMITE FINAL
Recepción dunha solicitude de información Alta e resolución do proceso, tramitación ou asesoramento
NECESIDADE SAÍDA
PACIENTE Información, asesoramento, apoio, mediación nos conflitos e xestión de recusos Información, apoio psico-social, xestión, tramitación e coordinación dos recursos.
FAMILIARES OU PERSOAS RELACIONADAS

Información sobre a enfermidade e coidados

Desenvolvemento de habilidades para o coidado do paciente

Información sobre o plan de coidados. Apoio psico-social.

Información relevante que poida afectar á futura atención a pacientes

PROCESOS ASISTENCIAIS Apoio en aspectos que exceden as súas competencias (información, orientación e xestión de recursos)

Documentación relacionada coa atención prestada

Paciente atendido

ESPECIALIZADA, SERVIZOS SOCIAIS Información completa, fiable e en prazo, relacionada coas circunstancias dun paciente Documentación completa, cumprimentada correctamente nos formatos e prazos establecidos.