h1

Poboación infantil de 0 a 14 anos:

 

 •  Información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental
 •  Detección precoz da mal oclusión
 •  Aplicación profesional tópica de flúor
 •  Colocación de selados de fisuras en molar permanentes
 •  Obturación de carie simple en pezas dentarias permanentes
 •  Limpeza con ultrasóns (tartrectomía) si existe compromiso da saúde xenxival
 •  Información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental

  

Adultos e grupos de risco: 

 

 •  Exploración preventiva da cavidade oral
 •  Diagnóstico e enfoque terapéutico de lesións orais e patoloxías bucodentais
 •  Educación para a saúde bucodental
   

Xestantes: 

 • Exploración preventiva da cavidade oral
 • Aplicación profesional tópica de flúor
 • Limpeza con ultrasóns (tartrectomía) si existe compromiso da saúde xenxival

  

Poboación xeral: 

 • Tratamento dos procesos agudos odontolóxicos e das urxencias
 • Realización de probas complementarias radiolóxicas