h1

 
CENTROS DE SAÚDE DOCENTES
 
XEFE DE ESTUDOS

É o máximo responsable da Unidade Docente Multiprofesional.

As súas funcións son:
 • Dirixir, xestionar, planificar e organizar todas as actividades e recursos en relación ao Programa Docente da Especialidade.
 • Establecer e lograr os obxectivos docentes da Unidade
 • Garantir que todos os procesos da Unidade Docente Multiprofesional desenvólvanse seguindo os criterios de Calidade Continua.
 • Supervisa o labor docente dos titores e dispositivos docentes.
 • É o presidente da Comisión Docente e da Comisión de Avaliación
 • Coordina os dispositivos docentes de Atención Primaria cos correspondentes en Atención Hospitalaria.
 • Asegura a presenza da Unidade Docente Multiprofesional nas Comisións de Docencia dos Hospitais de referencia.
 • É o interlocutor da Unidade Docente Multiprofesional co Equipo Directivo da  Xerencia de Xestión Integrada.
 • É o responsable das relacións entre a Unidade Docente Multiprofesional e as distintas institucións do ?Servizo Galego de Saúde?.
 • É o representante da Unidade Docente Multiprofesional fronte ao Ministerio de Sanidade e Política Social e a Comisión Nacional da Especialidade.
   
   

PRESIDENTE SUBCOMISIÓN ENFERMERÍA

 

As súas funcións son:
 • Dirixir e coordinar as actividades das titorías e actuar como interlocutor cos responsables de todos os centros docentes.
 • Actuar como interlocutora entre os profesionais asistenciais e docentes coa finalidade de garantir unha adecuada coordinación entre os mesmos.
 • Xestionar os recursos humanos e materiais asignados para o cumprimento das súas funcións.
 • Participar nas actividades formativas e de investigación que se desenvolven na UDM.
 • Planificar e realizar un seguimento directo dos itinerarios formativos de cada un dos residentes.
 • Planificar as gardas en Centros de Saúde docentes, Hospitais de referencia e outros dispositivos docentes.
 • Realizar un seguimento personalizado do plan de formación de cada un dos residentes.
 • Realizar asesoramento e planificar as sesións clínicas dos distintos anos de residencia.
 • Participar na formación do programa da especialidade.
   
TÉCNICOS DE SAÚDE

Son os encargados da función de monitoraxe e apoio técnico especializado aos Centros de Saúde Docentes, para o desenvolvemento do programa e do cumprimento dos obxectivos docentes.

 

As súas funcións son:
 • Participan nas actividades formativas e de investigación que se desenvolven na UDM e nos Centros de Saúde.
 • Participan na formación do programa da especialidade
 • Participan na formación continuada da Xerencia de Xestión Integrada.
 • Promoven a investigación entre os residentes: realizan formación nesta área de coñecemento, propoñen liñas de investigación e asesoran durante a execución dos proxectos.
 • Promoven a difusión dos traballos de investigación e outras actividades dos residentes e titores
 • Establecen liñas de traballo relacionadas coa metodoloxía docente e avaliadora.
 • Participan na formación de titores en metodoloxía docente e avaliadora.
   

PERSOAL ADMINISTRATIVO

Encargado de todos os trámites administrativos da Unidade Docente Multiprofesional.
 
 
Correo Electrónico​
Xefe de estudos​
​Mª Victoria Martín Miguel
Tfno. 986 816 446 - ext. 281 637
​MariaVictoria.Martin.Miguel@sergas.es
​Presidenta Subcomisión Enfermaría
​Clara González Formoso
Tfno. 986 816 499 - ext. 281 659
​Clara.Gonzalez.Formoso@sergas.es
​Técnico de Saúde
​Carmen Pérez González
Tfno. 986 816 499 - ext. 281 636
​Carmen.perez.gonzalez@sergas.es
Técnico de Saúde​
​Ana Clavería Fontán
Tfno. 986 816 447 - ext. 281682
​ana.clavería.fontan@sergas.es
​Persoal Administrativo ​ ​
​María Luisa Piñeiro del Río
Tfno. ​986 816 491 - ext. 281 633
​Maria.Luisa.Pineiro.Del.Rio@sergas.es
​Ana Rosa Alvarez Muñiz
Tfno. ​986 816 491 - ext. 281 633
​Anarosa.alvarez.muniz@sergas.es
​Paz Cubillo García
Tfno. ​986 816 491 - ext. 281 633
​Paz.Cubillo.Garcia@sergas.es
 
 
 
TITOR PRINCIPAL
 
Médico especialista en MFyC  con labor asistencial en Centros de Atención Primaria docentes, responsable do proceso de ensino- aprendizaxe do residente, tanto no centro de saúde como fóra del, levando a cabo un contacto continuo e estruturado co residente. Cada residente terá asignado un Titor Principal que será o mesmo durante todo o seu período formativo de catro anos de residencia. Situado nun centro de saúde.
 
 
 
RESPONSABLE DOCENTE
 
En cada centro de Saúde hai un titor que se responsabiliza da docencia.
 
As súas funcións son:

 

 • Planifica as actividades docentes do centro.
 • Establece o calendario de sesións clínicas.
 • Atende dúbidas e problemas dos residentes e titores
 • É o interlocutor da Unidade Docente Multiprofesional co centro de saúde
 • Participa na avaliación anual.
 • Forma parte da Comisión de Docencia.
   

TITOR DE APOIO

Médico especialista en MFyC con labor asistencial en Centros de Atención Primaria, docentes, realiza labores de apoio.


CENTRO HOSPITALARIO
 

TITOR HOSPITALARIO

Médico especialista en MFyC que coordina e supervisa a formación do MIR de Familia durante os períodos de formación hospitalaria. Hai un en cada hospital. Participa na Comisión de Docencia e na de Avaliación. Coordina e supervisa a execución do programa docente no hospital xunto co Xefe de estudos, asesora en todo o relacionado coa formación hospitalaria dos residentes, monitora e dá apoio técnico no ámbito docente hospitalario.

 

COLABORADORES DOCENTES NOS  HOSPITAIS

Os especialistas dos hospitais e diversos profesionais dos dispositivos da Unidade (pediatras, traumatólogos, cirurxiáns, reumatólogos, enfermeiros?) cos que realizan o rotatorio os residentes, colaboran na formación e impartición do Programa, asumindo a supervisión e control das actividades docentes programadas.

TITORES PRINCIPAIS

SÁRDOMA - BEMBRIVE José Ramón Moliner da Ponte
Manuel Domínguez Sardiña
Juan Novoa Rodríguez
José Luis Delgado Martín
Fernando Isidro Lago Deibe
María Luisa Blázquez Ballesteros
Concepción Cruces Artero
Luciano Casariego-Varro López Varro
Jacinto Mosquera Nogueira
Juan José Crespo Sabarís
 

  

COLMEIRO Julia Bóveda Fontán
Alberto García Pazos
Dores Pazo Ferreiro
Antonio Fernández Crespo
Cristina Otero Bouzada
 

  

MATAMÁ María Jesús Cobas Martínez
Rosa Rodríguez López
José María Saenz de Biteri Arranz
Lourdes Vérez Viveiro
Leopoldo García Méndez
Jaime Gonzálvez Rey
 

  

TEIS José Luis López Vilar
María Jesús Barrós Gutiérrez
Ofelia Dourado Campos
Pedro Antonio Quellas Cabanillas
Andrés Barreiro Prieto
Pilar Angulo Michelena
 
 
PORRIÑO Francisco Javier García Soidán
Angeles Charle Crespo
Alicia Virseda Sancristán
 

  

REDONDELA José Ucha Fernández
José Emilio Santiago Neto
Jesús María Martínez Barrios
 
 

 

VALMIÑOR-GONDOMAR Pilar Cobas Pacín
Susana Hernáinz Valero
Concepción Nogueiras Santás
Teresa Fernández Ferreiro
Olga María Villar Moreira
María Tato Fontaiña
 

 


PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA PARA A REALIZACIÓN DE GARDAS ( PAC).

*Responsables de Docencia nos PAC

PAC COLABORADORES DOCENTES

 

PAC PORRIÑO Elisa María Ausín Rodríguez
María Angeles Corbillón Estévez
Amparo Hidalgo González
José Manuel García Fernández*
María Teresa Mesías González
Irene María Rodríguez Cabaleiro
Marta Rodríguez Cabaleiro
 

  

PAC VALMIÑOR Lorena Mantilla González
Margarita Fernández Díaz
Zaraida Furtado Hernández
Eduardo Díaz Sanisidro*

 

  

PAC REDONDELA Carolina Branco Estévez
Isabel Regina Castro Vázquez
Reyes Díaz Lambarri
Vital José Diéguez Pereira
Patricia Marcial Bugarín
María Rivas Domínguez
José Ruíz Almendro*

 

  

PAC CANGAS Cristina Hervés Beloso*
Xoán Antón Ricoy Lago
Eugenia María Santomé Cridrás
Isabel Limas Baños
Orlando Currais Marcos
Anxo Mumary Surís

 

 

PAC PONTEAREAS María Isabel Lorenzo Masid*
María Inmaculada Feijoó Suárez
Nuria Fernández Soto
Paula Fernández Varela

 

 

CENTROS DE SAÚDE RURAIS

CENTRO RURAL COLABORADOR DOCENTE

 

CONSULTORIO VALEIXE

Dirección: Rúa Miñoteira, s/n, 36883 Valeixe, A Cañiza - Pontevedra
Teléfono: 986 655 002
Dr. José Rodríguez González
  

  

CENTRO DE SAÚDE ARBO Dirección: Barrio Chan, 2, 36430, Arbo - Pontevedra
Teléfono: 986 665 169
Dr. José Ignacio Mena Cao
 

CENTRO DE SAÚDE OIA Dirección: Rúa A Riña, s/n, 36794, Oia - Pontevedra
Teléfono: 986 362 344
Dr. José Luis Buenadicha Huguet
Dra. Nuria Méndez Zunzunegui
 

CONSULTORIO CRECENTE Dirección: Lugar Casares, s/n, 36420, Crecente - Pontevedra
Teléfono: 986 653 126
Dra. Teresa Beatriz González Cid
 

CENTRO DE SAÚDE AS NEVES Dirección: Rúa Laredo, s/n, 36440, As Neves - Pontevedra
Teléfono: 986 648 375
Dra. Irene Vale González
 

 logo udm.jpg