h1

A Unidade Docente Multiprofesional de Saúde Mental é a responsable da formación dos especialistas en Psiquiatría, Psicoloxía Clínica e Enfermería de Saúde Mental.