Contactar cos cuartos

Utilice o 986 811 100 para chamar ao cuarto que desexe a través dos operadores da Central telefónica

Para conectar directamente marque:
986 811 100 + VHHHC

V = número da vela
HHH = número do cuarto
C = número da cama

A cada vela correspóndelle un número:
VELA A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6

Por exemplo, a extensión da Vela E, Cuarto 205, Cama 1 é 52051