Acceso a wifi

O acceso á WIFI de cortesía concédese soamente aos pacientes illados e de longa estadía

Se este é o seu caso, solicite o formulario de acceso ao persoal de enfermaría