Visitas

Como paciente ten o dereito de estar permanentemente acompañado por unha persoa da súa elección

Ademais, pode recibir a visita dos seus familiares e achegados, lembre que no cuarto só pode ter a dúas visitas con vostede

Como norma xeral o horario de visitas é de 14:30 a 21:30 h. Naquelas unidades cun réxime especial será informado polo persoal da unidade

Os menores de 12 anos teñen restrinxidas as visitas ao Hospital